Όλα τα μηνύματα

Ερ: will it fit to remo hobby smax 1635? Thank you.

Ερώτηση από BG565018224 επί 2020-10-18 02:21:08

BG415521193 I don't know the measurements of the shocks in the SMAX 1635. Please see my review, there are photos with measurements and compare it.

2022-11-22 02:42:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: can i install a 550 brushed motor?

Ερώτηση από BG565018224 επί 2021-01-11 08:51:31

BG820113175 that would require replacing with brushless esc also. For the drifting purposes the brushed motor is plenty fast enuff

2022-08-10 09:34:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is there electronic parts available for this mn99s? thanks.

Ερώτηση από BG565018224 επί 2020-10-28 01:47:59

Aaron This mn99s A rc car are all compatible with mn90 spare parts,you can find mn90 parts to buy

2020-11-06 12:30:21 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will the e016h remote bind to this?

Ερώτηση από BG565018224 επί 2021-03-05 08:19:05

Xevitomas No tengo ese mando para probarlo, pero supongo que siendo del mismo fabricante si podrá usarlo; yo tengo otro dron igual (tanto el dron, como el mando) pero de otro fabricante y el mando de uno funciona con el otro, pero como ya he dicho no puedo probar esa combinación porque no tengo el mando que usted indica

2022-04-27 02:42:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can I install the 3650 motor on the Feiyue fy-03?

Ερώτηση από horus_lv8 επί 2018-02-27 05:54:46

JoelRCGarage watch my Video using this Combo and JLB cheetah 3S battery in my YT channel. HSP97401 .. i just take the risk using 3S 2S is safier

2022-03-10 02:59:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what lipo battery should I run with this?

Ερώτηση από BG341112621 επί 2020-09-22 06:12:05

JoelRCGarage i did take the risk, i used 3S lipo from JLB cheetah it runs great so far i got no problem not roasted watch it to my YT channel i installed it to my HSP97401 .. i jist shared my experience if you want to try 3S its up to you to decide. 2S is safier.

2022-03-10 02:56:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: is this car thesame with SG1401?

Ερώτηση από BG565018224 επί 2021-05-25 10:29:55

BG183217411 Same series

2022-02-18 05:11:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: is there available wheelie bar of this model?

Ερώτηση από BG565018224 επί 2020-12-13 11:37:06

BG232316526 да

2022-01-20 10:43:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: where can i buy a chassis?

Ερώτηση από BG565018224 επί 2020-12-14 12:18:49

Great_Speed Cerca nello store

2022-01-18 08:47:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)