Όλα τα μηνύματα

Gimpman In case you didn’t notice it’s not a real jet.

2020-12-08 08:56:29 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: can anyone confirm if this is compatible with the frsky djt module please?

Ερώτηση από BG221081246 επί 2020-11-17 10:10:48

BG465419942 Yes, even the updated X9D+ DJT firmware supports the older D8 receiver.

2020-11-19 02:55:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is this only for fixed wing plane or can it be used with a plane that has elevator on the tail.

Ερώτηση από BG340117485 επί 2020-11-07 07:09:27

BG465419942 Yes and can switch between, Normal plane, Delta wing, V-Tail

2020-11-12 03:05:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: will the xk a180 bind to the xk x6 radio transmitter used for the xk k130/110/123?

Ερώτηση από Piesangkop επί 2020-08-27 05:01:57

BG465419942 I don't have that TX, but XK A180 will Not bind to XK X8 X520 radio either.

2020-08-29 12:14:42 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

BG465419942 The A180 is too new! and Pascal has not implemented Multimodule support yet. I tried binding to KN, XK 420, XK 450... none bind. A160 does bind to KN.(updated)So I removed the XK FC and replaced it with a 4CH Frsky receiver and a Voltage regulator for the LEDs and fly it in glorious manual mode. :) The 1st flight of the F-22 Frsky RX conversion on Youtube= XK A180 F-22 Raptor Frsky RX conversion 1st flight

2020-08-25 03:51:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)