Όλα τα μηνύματα

galthorn The power of this magnet is surprising, so be careful not to approach sensitive electronic components (telephones, computers, USB keys) ... it fulfills its mission admirably: to fish out all kinds of metal objects, of all sizes and ages!

galthorn 05/03/2021
0
Σχόλια (2)

Ερ: it contain inbuit storage or not ?

Ερώτηση από naveenikolu021 επί 2019-07-12 01:35:18

galthorn Yeswith SD Card

2021-03-05 12:07:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

galthorn i use wearfit 2.0 and it works. make sure no other app trying to connect through bluetooth such as SmartThings.

2020-06-03 12:17:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: boa noite como faço pra pedir de cores diferentes?

Ερώτηση από LeoSousaSampaio επί 2020-02-29 07:21:56

galthorn mantendoo dedo pressionado na parte inferior da tela, você pode alternar de uma tela para outra, mas também ativar cada recurso.

2020-03-06 11:20:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)