Όλα τα μηνύματα

Ερ: Any Software or APP required?

Ερώτηση από rudini επί 2023-04-18 10:42:46

The seller You need to download the APP, which can be seen in the manual.

2023-04-19 01:00:50 Βοηθητικός (7)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

The seller NTCs similar to ID: 1686153 can be connected. https://www.banggood.com/6S-or-7S-30A-Li-ion-Lithium-Battery-Protection-Board-Lipo-BMS-18650-Cells-with-6cm-NTC-Temperature-for-Car- Washer-Electric-Drill-Vacuum-Cleaner-p-1686153.html

2022-01-24 01:22:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it detect alpha, beta and gamma radiation?

Ερώτηση από TheProf επί 2020-07-20 06:20:29

rudini Impossible!

2021-08-27 06:46:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Waffleon rectangular

2020-12-10 09:51:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)