Όλα τα μηνύματα

BG167141147 Hi, it does not come with a SD-card. Use the one that came with your printer or any other one. You don't need any extra software to use it. Just take out your old PCB and put the new one in its place. Double check your connections and you are good to go. Put in the SD-card you used before and enjoy a quieter printer.

2021-09-20 03:39:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Priority direct mail for Greece???

Ερώτηση από jp_ar_ris επί 2020-01-06 08:16:42

jimfrag You can choose shipping method.

2021-11-22 10:15:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)

Ερ: is it suitable for Daewoo lanos cars?

Ερώτηση από armia_rezk επί 2019-12-06 09:50:17

jimfrag Check cable connection first. Maybe you must buy an adapter for your car.

2021-11-22 10:14:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is this compatible with 2019 Nissan Navarra ?

Ερώτηση από runningted513 επί 2020-01-02 04:23:57

jimfrag Check cable connection first. Maybe you must buy an adapter for your car.

2021-11-22 10:14:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)