Όλα τα μηνύματα

Soultrap102 Hi, they don't come with sd cards. They re pre installed with the default firmware for ender 3.

2022-02-26 08:07:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can it use with BIQU B1?

Ερώτηση από sutees επί 2020-08-29 09:55:22

Soultrap102 If the Biqu b1 supports BLtouch this will work. Just check if you need longer cables.

2022-02-19 03:17:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: questa scheda va bene per anet a8 plus ?

Ερώτηση από AngeloDonofrio επί 2021-06-07 04:47:49

Soultrap102 It was made as a drop in replacement for the ender 3. But many people have used them for custom printers.

2022-02-18 01:47:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: This will work for an Ender 3 V2?

Ερώτηση από BG571855590 επί 2020-12-16 03:34:01

Soultrap102 The ender v2 has a probe port. Just make sure you check what order you connect the pins.

2022-02-18 01:46:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Will this work on an Anet A8?

Ερώτηση από colly επί 2018-11-27 12:09:37

Soultrap102 Based on size of bed. Ender is a little bigger than some 3d printers

2022-02-09 06:27:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does it work with Ender 3 ?

Ερώτηση από panmourtas επί 2020-04-15 01:00:58

Soultrap102 Yes worked for me. It takes over the Z stop. You may need to install custom firmware to add mesh bed leveling.

2022-01-18 05:27:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)