Όλα τα μηνύματα

DxL Κι εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα, θέλει λίγο παραπάνω δύναμη για να το γυρίσεις.... Απλά με προσοχή για να μη κάνεις ζημιά.... Κι εμένα με παίδεψε λίγο αλλά τελικά έστριψε στο τέλος λίγο και ήρθε ευθεία....

2021-03-22 07:20:43 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: the way to connect tow different speakers?

Ερώτηση από BG164491850 επί 2021-03-19 11:07:45

VagelPap maybe with a splitter (1 connector with 2 exits - one for each speaker)

2021-03-19 12:42:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the weight of the only violin excluding other items like bow head phone etc?

Ερώτηση από psureshindia επί 2019-09-14 09:04:37

VagelPap 571 gr. (only the violin)

2020-04-02 09:55:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it comes with chinrest and shoulder rest

Ερώτηση από nikolatesla4pla επί 2018-11-29 01:36:01

VagelPap Only with chinrest , you have to order a shoulder rest

2020-04-02 09:54:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: violin weight how much..

Ερώτηση από sreekant81 επί 2019-10-19 03:09:03

VagelPap 571 gr.

2020-04-01 06:19:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)