Απαντήσεις

Ερ: the way to connect tow different speakers?

Ερώτηση από BG164491850 επί 2021-03-19 11:07:45

VagelPap maybe with a splitter (1 connector with 2 exits - one for each speaker)

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the weight of the only violin excluding other items like bow head phone etc?

Ερώτηση από psureshindia επί 2019-09-14 09:04:37

VagelPap 571 gr. (only the violin)

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it comes with chinrest and shoulder rest

Ερώτηση από nikolatesla4pla επί 2018-11-29 01:36:01

VagelPap Only with chinrest , you have to order a shoulder rest

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: violin weight how much..

Ερώτηση από sreekant81 επί 2019-10-19 15:09:03

VagelPap 571 gr.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)