Όλα τα μηνύματα

Ερ: как модель называется

Ερώτηση από BG120191322 επί 2022-12-16 05:28:58

Peter Also "Eachine ec08"

2022-12-20 11:23:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can I get new differentials for it?

Ερώτηση από Jer1717 επί 2022-12-20 09:58:53

Peter Search on AE for eachine ec08 parts

2022-12-20 11:22:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it fit to EAT15 car from EACHIE?

Ερώτηση από BG534336555 επί 2022-11-30 03:51:18

Peter Yes, original battery for Eachine EAT 15, SG and UDIRC 1601, 1603, 1604, 1605, 1606,...

2022-12-12 01:49:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)