Απαντήσεις

Ερ: can I run this boat with 4200 batteries?

Ερώτηση από BG494816434 επί 2023-03-10 11:08:07

Peter No, not enough space, max. 4S 2400 mAh

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can't you tilt the camera? Down or up?

Ερώτηση από BG441144324 επί 2023-02-28 10:05:56

Peter No

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)