Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is there a switch from Lipo to NiMH ? I don't find one..

Ερώτηση από BG948101135 επί 2020-07-20 08:22:41

BigRob1969 no, there is no switch.

2022-06-13 10:28:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does the VTX support smart audio?

Ερώτηση από Keiran88 επί 2020-07-20 01:56:54

BG948101135 It does you just have to add a cable on the connector but the vtx DOES support smart audio

2021-04-07 04:41:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)