Όλα τα μηνύματα

BigRob1969 It will affect the suspension geometry, but it's a very light car, so probably wouldn't make too much difference.

2022-08-12 09:35:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: haloo can work in wltoys a959b?

Ερώτηση από Opixlolalola επί 2019-12-21 12:20:38

BigRob1969 No, too big.

2022-08-12 09:34:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: will this fit a wltoy 104009 ?

Ερώτηση από Wcomd102 επί 2022-08-12 07:03:42

BigRob1969 They are very large and wide. while you could fit them, they wouldn't work very well. Mine are fitted to my Arrma Senton, and I had to cut the body back to get them to fit. 👍🏻

2022-08-12 09:33:47 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: anyone know where to get the cable that goes to the receiver?

Ερώτηση από BG222403412 επί 2022-01-18 03:53:42

BigRob1969 I've got 2 of these now, and apart from needing the plug for the battery, everything comes in the box. Including the receiver cable. 👍🏻

2022-07-28 04:28:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is there a switch from Lipo to NiMH ? I don't find one..

Ερώτηση από BG948101135 επί 2020-07-20 08:22:41

BigRob1969 no, there is no switch.

2022-06-13 10:28:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will these fit the HBX 12895 ?

Ερώτηση από daveholden επί 2020-05-18 01:54:24

BigRob1969 They would be too short, as they're designed for a 1 16th scale, not a 1 12th. 👍🏻

2022-02-13 01:23:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it match with Tamiya TT02 chassis ?

Ερώτηση από pctricker00 επί 2022-02-08 08:56:14

BigRob1969 This motor would fit the Tamiya chassis, but the power might be too much for the plastic gears

2022-02-13 01:18:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)