Όλα τα μηνύματα

BG161735225 The 3300 wil make more rpm so i would go for the 3300kv it wil go faster than the 2600 on 3s🙏🏽

2021-07-08 01:47:52 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Wil it fit hpi firestorm

Ερώτηση από BG161735225 επί 2021-02-03 02:50:55

Jose_c not sure,if the connector is suitable.

2021-03-01 11:55:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Wil this fit hpi firestorm

Ερώτηση από BG161735225 επί 2021-02-01 03:16:25

Quenelle not sure,if the connector is suitable.

2021-03-01 09:14:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)