Όλα τα μηνύματα

Ερ: IP68 védettség ez ?

Ερώτηση από BG445364234 επί 2022-01-10 03:32:43

Panos1989 IP53.

2022-01-19 08:38:06 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is it lighting display?

Ερώτηση από sentinel.027 επί 2019-10-29 07:36:54

liangfenglan Yes, it is.

2019-11-03 11:59:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it in pocket a bag and EU Power Adapter?

Ερώτηση από sentinel.027 επί 2019-02-20 08:07:22

Djninjac not including a bag. you have EU power adapter

2019-02-26 09:21:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)