Όλα τα μηνύματα

Ερ: are these canbus error free ?

Ερώτηση από Shiftysniper επί 2020-12-08 02:52:10

Panos1989 Check product details section.

2024-04-12 03:53:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can you use it in ESC 30A?

Ερώτηση από Gkmendes2 επί 2018-07-18 01:29:50

Panos1989 Yes.

2024-03-28 09:40:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: does it work with Google home what is the voltage requirement.

Ερώτηση από Asim Hashmi επί 2018-03-02 04:49:46

Panos1989 Check product details section.

2024-03-14 05:05:59 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What color is the keyboard?

Ερώτηση από BG914765536 επί 2020-05-11 10:42:04

Panos1989 White.

2024-03-14 05:05:32 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)