Όλα τα μηνύματα

Ερ: muito ruim. veio com defeito. quando será a troca?

Ερώτηση από consveterinarioguarani επί 2021-03-30 06:53:51

Panos1989 Check product details section.

2021-12-06 03:45:46 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Piel de que clase.?

Ερώτηση από BG444817545 επί 2020-11-24 01:51:03

Panos1989 I haven't received it yet.

2021-11-29 12:31:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: why It is taking so long to be send?

Ερώτηση από Izar Baptista Roani επί 2020-10-14 07:59:43

Panos1989 Check product availability.

2021-11-29 12:30:52 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)