Όλα τα μηνύματα

raymor No. For a dead cat frame, the front arms (where the camera is) would be almost straight across. That is, the motors would not be in front of the camera, but rather beside it, so that the camera couldn't see the props. It's not *quite* a true X , but pretty darn close.

2021-11-04 12:20:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Uhmmmmm. Why 2in1? Reason for having 2 recievers??

Ερώτηση από beamrx5 επί 2019-01-09 09:57:36

casanova1975 2in1 1 Telemetrie Receiver 2 remote control Receiver Also 2in1

2021-11-01 06:22:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: does this include mmcx to SMA or RP-SMA cable???

Ερώτηση από beamrx5 επί 2019-08-19 03:35:24

AleGio93 Rp sma

2020-04-24 08:49:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BenjaminWThomas Flywoo F411 iNav 2.6 supports I2C on the 'upgrade' version of this board. (Board hardware self-identifies in iNav 2.6 as FW41.) I'm running on a 4" Sky Hero OB1 frame with Diatone Mamba 30A 4-in-1, GPS+I2C compass and iBus receiver. Everything works great! I have an original (no I2C) board and 3 'upgrade' boards, and have built up one of each. Have been good on first flights with no fiddling on iNav's presets. Heck of a deal.

2021-03-03 10:59:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: anyone know the current scale for this?

Ερώτηση από beamrx5 επί 2021-01-26 09:39:13

Wisent Check and back soon

2021-02-06 07:17:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

beamrx5 wish we could see the underside. model looks good though 👍

2020-12-25 04:39:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

beamrx5 looks cheap(?) but priced TOO MUCH

2020-12-25 04:37:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: is this frame a deadcat style? no prop in view i mean?

Ερώτηση από carlosgonzalez1985 επί 2020-11-05 08:33:40

beamrx5 maybe in the 7" version. in MY 8" , I can still see props because arms are longer. even with that high of a camera angle. you still have to crop the video so props cant be seen.

2020-11-08 07:31:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hi are there any wiring layouts for this??

Ερώτηση από beamrx5 επί 2018-12-27 02:48:42

turboracing on the back of the board things are labeled

2020-10-27 07:16:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)