Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this pre-built?

Ερώτηση από joshjo5n επί 2019-08-01 03:41:27

tfernandes Yes

2022-02-06 08:25:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: motor upgrade? this motor is shite

Ερώτηση από joshjo5n επί 2020-09-29 03:11:30

Jonnie About the problem, you should come to Banggood After-sale service for help.

2020-10-03 04:27:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: This item is europe version???

Ερώτηση από Gabeszkusz επί 2019-09-07 09:12:08

joshjo5n it does not have UK band 20 800mhz Freq will not work in the uk

2019-09-11 03:26:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)