Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this Version 2 or >Version 3? i am searching a link to Version 3 6S - Please advise.

Ερώτηση από tfernandes επί 2021-06-26 03:31:48

nikolasberni 3 version

2021-11-22 08:05:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how do we switch power on vtx to 300 mw or 600mw

Ερώτηση από tfernandes επί 2021-02-09 02:50:37

kirilhk on betaflight you can type get Vtx you will get all vtx values then you type set vt power smth = 0,1...4 depending on which power mode you want and then save

2021-11-02 09:32:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does it come with connector to vtx without soldering

Ερώτηση από tfernandes επί 2020-11-24 12:20:39

antomolog да кабели в комплекте

2021-10-10 02:41:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is d8 supported on taranis q7

Ερώτηση από tfernandes επί 2020-07-10 04:53:55

BG121010151 but not on the new Taranis q7 access... there u need an external module for using d8

2020-09-02 04:30:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can i connect it on a taranis q x7?

Ερώτηση από tfernandes επί 2018-12-18 04:38:49

swepaintblogg yes

2021-08-23 11:29:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how is the quality has someone used it for vlogging

Ερώτηση από tfernandes επί 2021-02-20 07:24:12

BG333218122 For Professional vloging you may consider buying another one

2021-08-18 05:39:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can this carry a GoPro hero 5 and where can I find the mount?

Ερώτηση από tfernandes επί 2021-07-12 12:23:36

Brannigan Yes, support carry a gopro5. You can buy this one ( item id 1709374), replace its tpu mounting base to your protek25's, then would ok.

2021-07-14 03:20:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can i use this for the repltile Cloud 149hd?

Ερώτηση από tfernandes επί 2021-07-01 04:49:14

dirjam545 Sies 4s y bastante ligera , no tiene un gran rendimiento pero vale.

2021-07-04 04:28:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can i use this Lipo with it - 14.8V 1500mAH 100C 4S Lipo

Ερώτηση από tfernandes επί 2021-07-03 05:14:11

The seller yes

2021-07-05 05:48:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can someone please put a link to the Lipo 4S for this which I can buy from Bangood.

Ερώτηση από tfernandes επί 2021-07-01 04:50:12

Gimpydow89 https://www.banggood.com/URUAV-14_8V-1300mAh-80C160C-4S-XT60-Plug-Lipo-Battery-for-FPV-RC-Drone-p-1496790.html

2021-07-02 10:47:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is the GoPro Mount included?

Ερώτηση από tfernandes επί 2021-06-04 12:46:47

Parfus Nope

2021-06-07 06:36:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)