Όλα τα μηνύματα

Jivyzn u connect the usb c to ur phone to power it. u put ur speaker or device you want to connect on bluethooth and put the audio jack this connects it to the device and u can play music through 2 devices at once pretty cool

2022-01-22 08:43:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How can a project be done with this product?

Ερώτηση από BG131118531 επί 2021-09-04 06:04:23

BG125441194 this is like a tracking sensor in a tesla it detects objects around and sends info to arduino board

2022-01-15 12:27:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will work on laptop to hdmi

Ερώτηση από BG125441194 επί 2021-12-10 12:57:56

Yanny You need a connector

2021-12-13 07:43:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come with speakers?

Ερώτηση από BG125441194 επί 2021-12-05 10:53:17

andre I recieved only the board without speakers as its in the description. So no, without speakers. But depending what you're building, you want different speakers (diameter, depth, ...) anyways so it's better to be able to order them separately.

2021-12-05 02:35:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)