Όλα τα μηνύματα

Ερ: whats price you can declare? im from brazil

Ερώτηση από BG458541891 επί 2024-07-14 02:28:18

Squinch Dear Customer, We usually declare the real customs value of our products and for this reason, we can not confirm that this will be successful. We kindly suggest you buy the tariff insurance so that you will be eligible for a refund of its import duties. You can find more information about our policies for the tariff insurance on the following link: https://www.banggood.com/help_center/question_category.html?catid=211&artid=2015

2024-07-15 03:35:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it have halleffect joysticks or its alps joysticks

Ερώτηση από BG121505254 επί 2024-06-21 12:01:35

Kinka jou there are

2024-07-11 02:11:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it supports rtx 4060?

Ερώτηση από BG321481336 επί 2024-06-23 09:10:40

Nic sure!

2024-07-11 02:10:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Se puede en un Machenike K500?

Ερώτηση από BG644184614 επί 2024-06-23 11:55:13

Claire no

2024-07-11 02:10:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Ele oferece carregamento ao laptop?

Ερώτηση από BG543511991 επί 2024-06-23 12:52:47

Trishlov may be

2024-07-11 02:10:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: supports bluetooth connectivity without dongle?

Ερώτηση από BG355391243 επί 2024-06-25 12:40:10

Kudos supports Wireless 2.4G

2024-07-11 02:09:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: do i get the 1 year company warrenty from gamesir if i buy this product from banggood?

Ερώτηση από BG214622192 επί 2024-06-25 08:55:01

Brunovs sure

2024-07-11 02:08:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)