Οι ερωτήσεις μου

Juliansyah in the middle, I was tested this product using 12V 1A and running normally

2020-04-29 03:30:34 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is the price for 2 auger - 15cm and 25cm?

Ερώτηση από George επί 2020-03-02 18:07:57

Slangw hanger 1pcs only. There's 2 types for chosen.

2020-03-11 03:27:46 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it comes with charging cable

Ερώτηση από George επί 2019-11-10 02:35:04

Vance yes

2019-11-30 01:04:55 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)