Οι ερωτήσεις μου

Ερ: The battery are 18 Volts or 12 Volts? The real capacity of battery are 3000 mAh? Thanks.

Ερώτηση από BG433517332 επί 2022-04-22 21:15:43

Coops The battery is 3 cells Li-ion, pack rated 12 Volts. The capacity will be about 1500 mAh, as these need to be High Current cells, not high capacity 3000 nah cells like used in laptop, etc.

2024-01-05 00:01:39 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)