Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Can i use smart life app? Or need to use Blitzwolf app?

Ερώτηση από djnata επί 2021-08-19 02:08:03

FRENKSAT How can I do the fryer does not flash the wi-fi and therefore I cannot connect it to the network and to the application, order number 104833656 BlitzHome® BH-AF2 5L Smart Best Air Fryer, I await your ... Δείτε περισσότερα

2021-11-16 13:13:03 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (7)