Οι ερωτήσεις μου

Ερ: is this including trancever rc ?

Ερώτηση από jeftar επί 2021-09-01 00:06:43

BG371655157 yes

2021-12-06 18:25:14 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this come with original packing box ?

Ερώτηση από jeftar επί 2018-04-19 19:33:48

burgemeester75 yes

2019-07-25 23:22:46 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this refurbish or brand new ?

Ερώτηση από jeftar επί 2018-06-15 22:29:52

Zeke23 Brand new

2018-07-02 01:55:20 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)