Όλα τα μηνύματα

Ερ: O sistema operacional Windows 10 pode ser em português? e o teclado também?

Ερώτηση από kleiber επί 2020-06-26 06:47:57

Bubul Sim, mas o teclado é a versão americana

2020-06-28 12:39:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Neste Tablet o windows pode ser em português?

Ερώτηση από kleiber επί 2020-03-12 08:31:21

Crapkin yes,support multi language.

2020-03-24 02:09:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)