Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it remember the unit settings (inch or mm) after restart?

Ερώτηση από jumika επί 2020-11-27 11:15:41

kostya1134 да, но при необходимости, переключается одной кнопкой

2021-09-11 03:37:53 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: Is it normal behaviour that the machine makes a loud buzzing noise when the rod sticks?

Ερώτηση από jumika επί 2020-09-05 03:40:35

BG143243123 si

2021-09-04 11:09:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the wheelbase of this car? Can someone measure who already bought it?

Ερώτηση από jumika επί 2021-01-05 03:56:08

trigger1978 the wheel base is 195mm from centre of wheel to centre of wheel

2021-01-06 12:50:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)