Όλα τα μηνύματα

Ερ: mine came with an LCD display not oled. Ia this normal???

Ερώτηση από kronos01 επί 2020-01-11 06:23:04

fabiofpv Oui c'est 'or mal car c' est des menteur il cache bien la supercherie... Il dise oled et quand on lie jusqu'à la fin c'est marqué que la version carbone et équipe d' écran oled mais c'est pas clair du tout il arrive à nous tromper comme pour l'étui l'étui la version carbone arrive sans son étui 😠😠😤

2020-01-13 03:25:18 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: differences between Carbon and version T8SG plus? thanks

Ερώτηση από teo2laspina επί 2019-07-13 12:06:41

fabiofpv Vous dite que des bêtises la vrai différence avec la t8sg v2 plus Carbone c'est que la carbone n'a pas d'étuis.... Pas d'écran oled elle a un écran lcd😤 une grosse différence... Soyez franc sa sera plus utile au consommateur au lieu de dire des bêtises 😉merci

2020-01-13 03:20:00 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi! is this 2.7 inch oled screen or standar 2.4 led with lighting? because you mentioned both on item description.

Ερώτηση από Giovanny Alvarez Sánchez επί 2019-11-14 08:09:52

fabiofpv Faut.. C'est des mensonge la t8sg v2 plus Carbone '' à pas d'écran oled c'est un écran lcd😔 il faut arrêter de dire des bêtises la t8sg v2 plus Carbone à l'écran LCD😤

2020-01-13 03:15:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is there the carry case?

Ερώτηση από nortonmanx επί 2019-12-26 10:23:18

fabiofpv Faut il n'y a pas d'étuis vous êtes des menteur... La radio est livré sans étuis pour la carbon jumper t8sg v2 plus

2020-01-13 03:12:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: what size 3s works best ? I'm thinking 350-450?

Ερώτηση από tomson επί 2019-08-17 10:16:23

fabiofpv Fonctionne til en 4s comme indiqué... 🤔

2019-12-03 02:59:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)