Όλα τα μηνύματα

Ερ: Prease, Is this flashlight walter proof? Thank you!

Ερώτηση από MisaelOliveira επί 2019-06-03 10:06:05

BG101313713 just splash, not for underwater

2022-02-25 03:35:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)

Ερ: Hi, do you need Button-top or flat-top batteries? thank you.

Ερώτηση από januschewitz επί 2020-03-20 07:42:08

BG101313713 flat top i think

2022-02-25 03:34:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: what type of battery does this flashlight use?

Ερώτηση από BG837332202 επί 2020-12-29 12:50:01

BG101313713 18650 battery

2022-02-25 03:33:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)