Όλα τα μηνύματα

Ερ: if you desolder the copper wire and flip it over will it technically be lhcp?

Ερώτηση από gino επί 2021-01-28 02:49:45

chittybangbang no it will not become a LH

2022-09-19 04:34:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)