Όλα τα μηνύματα

Ερ: What protocol is used on the bind

Ερώτηση από Lizzie99 επί 2022-12-23 07:53:16

FylLick FZX 2.4ghz freqency hopping Spread Spectrum Technolohy MN I 6X

2023-05-16 12:23:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does this come with the new upgraded transmitter or other new parts from 284131?

Ερώτηση από BG470221333 επί 2022-01-10 03:28:05

FylLick upgraded? do you mean 2.5GHZ and not old FM version?

2023-04-14 10:43:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is this rtf ?

Ερώτηση από BG365204014 επί 2023-01-30 11:18:37

FylLick yes it is. complete with transmitter

2023-04-14 02:53:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)