Όλα τα μηνύματα

ks384 Try vevs

2021-09-11 11:33:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it reflects the light?

Ερώτηση από BG441415401 επί 2021-08-27 06:45:17

ks384 Yes it does!

2021-09-11 11:27:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: You need an app to setup the alarm ? Sounds a bit dumb.

Ερώτηση από BG173845418 επί 2021-09-10 07:53:27

ks384 Yes. You can set the alarm through Mi home app

2021-09-11 11:22:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: this Air mouse works ok SAMSUNG Smart TVs?

Ερώτηση από Igor Luiz Ali επί 2021-06-16 11:55:27

ks384 Samsung smart TVs use IR control. This mouse use Bluetooth. So no. Unless your TV has an option to connect extra remote control by Bluetooth.

2021-07-14 12:17:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)