Όλα τα μηνύματα

Ερ: What's the difference between mopping cloth and wet 'n dry cloth?

Ερώτηση από christoforas επί 2021-08-07 12:28:40

BG112039984 Wecan use the back of the two-piece cloth to wipe the floor dry after wet cleaning or we can use a one-piece cloth where the floor stays moist and dries itself over time (which also does not take more than a few minutes).

2021-09-23 02:53:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will it work with xiaomi mijia?

Ερώτηση από mgyldendahl επί 2019-04-28 01:24:25

christoforas No

2021-09-22 06:40:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
christoforas 11/05/2021
5
Συστάσεις
Σχόλια (0)

christoforas Hi mate. I use "KY FPV" app. I had the same issue. I figured out that I have to disable data on the phone. Try it

2021-09-12 09:32:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

christoforas It does fit micro usb head. I have bought 4 heads (2 type C and 2 micro usb) and 2 cables. I use them approximately 1 year without any problem.

2021-08-26 06:50:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

christoforas I use the app approximately 1,5 month without any problem. The app is installed on a Poco X3 and on a Redmi Note 7

2021-08-26 06:46:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)