Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I buy LED Driver for 110V AC

Ερώτηση από Subhash επί 2019-11-27 12:40:00

HunniePie The driver is included.

2019-12-03 09:35:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What kind of hardware with this magnetic or normal

Ερώτηση από Subhash επί 2019-10-10 10:48:48

Backcour May be you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-11-01 05:12:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I need pure white

Ερώτηση από Subhash επί 2019-09-13 07:32:38

Luke YOu can buy it.

2019-10-06 03:06:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: If I like to buy led driver for this can I buy and how much Thanks Subhash Chhibbar

Ερώτηση από Subhash επί 2019-01-22 08:06:06

Brunovs It can connect with AC110-265v directly.

2019-01-25 03:23:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)