Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hey guys can these fit on MN86ks?

Ερώτηση από BG646235352 επί 2021-09-07 11:40:34

burky224 I don’t know

2021-09-08 12:07:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it set jjrc q65.?

Ερώτηση από s.venkat savati επί 2019-09-12 02:59:31

burky224 I don’t know

2021-09-08 12:07:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this metal?

Ερώτηση από Cyril Lowe επί 2019-08-29 04:10:40

burky224 Yes

2021-09-08 12:06:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)