Όλα τα μηνύματα

Ερ: ¿Se puede comprar con el enchufe Europeo (EU)?

Ερώτηση από adelahb επί 2021-03-23 03:57:10

BG191310132 Ami me enviaron con un adaptador de enchufe europeo. Es recomendable

2021-06-21 11:10:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hola, ¿funciona con Aerofly RC8? Gracias

Ερώτηση από adelahb επί 2021-01-21 03:10:54

Kittywas support AeroFly

2021-02-06 12:37:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

adelahb Hola, mantenga pulsada la tecla FUNCEND mientras enciende el transmisor, todos los valores le volverán a como estaba configurado de fábrica. Espero haberle ayudado

2021-02-03 06:49:35 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)