Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can we update to Batocera 33 ourselves?

Ερώτηση από BG111458221 επί 2022-03-31 12:20:42

skaraisk Idont recommend it, its quite risky.

2022-06-17 05:06:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)