Όλα τα μηνύματα

Ερ: Are these the Dave c edition motors like on the flywoo explorer lr??

Ερώτηση από Edward επί 2020-11-06 02:36:27

Azlanchik yes

2022-01-03 07:54:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will this fit x9d plus radio ??

Ερώτηση από Edward επί 2020-03-07 10:21:22

kostya1133 ага

2021-11-16 04:01:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

antomolog думаю не очень хорошо

2021-10-09 12:35:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Why are they so expensive? In the official Emax webpage they are for 2.99$...

Ερώτηση από BG171750234 επί 2021-04-01 11:23:15

Edward Looks like there taking advantage of the shortage on these props. Price gouging Shame on you Banggood!

2021-04-12 03:11:43 Βοηθητικός (6)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi is this the 4s, 3000kv or the 6s, 1800kv version? thank you very much

Ερώτηση από BG241501016 επί 2021-01-19 03:25:33

Edward It’s the 4s 3000kv version

2021-01-27 11:35:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I got the quad with 2800KV motors. Description says 3200KV. Where did it go wrong ?

Ερώτηση από jimhuisman επί 2021-01-04 01:07:50

Edward Mine came with 3200kv. It screens But on the other hand 2800kv will be slightly less aggressive but better flight times. I would test and see how you like. Or see what Banggood support can offer you. Best of luck 🤞

2021-01-04 06:11:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are there any specs on range ? Will these out perform the stock antennas ?

Ερώτηση από Edward επί 2020-11-16 07:55:32

Lennson Look on YouTube the comparison of dji fpv antennas. It's made by RcSchim The are more directional than stock antennas, also more range. Depends on your tx power how far

2020-11-27 08:04:49 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: supports crossfire receiver?

Ερώτηση από Edward επί 2020-04-13 11:52:48

asok มีสินค้าพร้อมส่งมั้ยครับ

2020-10-20 12:12:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Will we be getting the pink Tmotor ? and pink tpu ????? thanks

Ερώτηση από Edward επί 2020-06-07 08:43:39

Cloan Yes

2020-07-02 06:59:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Edward They mentioned that it will be sent random. I think that’s insane to not know what your getting. At least an option choice would of been the way to go smh.

2020-06-18 11:39:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG453243916 It's the arms. Do you want joint arms (2 pieces) or unjoint arms (4 pieces) There are pros and cons to both. Joint arms can sometimes have better mid oscillation management. But if joint arms break, it's like breaking 2 arms. So it's typically a more expensive repair. In this case it doesn't matter. I don't believe you can buy individual arms on this frame anyway. So i'll go with the joint arms version myself. (H version)

2020-05-22 10:58:17 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: When do you restock the 3600kv version, need 4 of them

Ερώτηση από BG575341417 επί 2020-05-07 06:26:23

Edward Order elsewhere.

2020-05-14 01:20:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)