Όλα τα μηνύματα

Ερ: コネクター付属してますか?

Ερώτηση από BG101551517 επί 2020-06-15 06:45:54

deiity Nope

2020-07-05 04:38:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the manufacturer and standard of the attached battery?

Ερώτηση από haba_0626 επί 2019-12-11 03:45:16

doublejizl tattu 450mah 3s

2019-12-23 02:19:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Buttons It depends on you, just choose a receiver that compatible with the radio controller.

2019-02-11 12:59:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)