Όλα τα μηνύματα

Penniferous Maybe the connection is wrong. You can contact the banggood customer service team for help.

2020-02-27 04:28:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I buy three detector all not working , l want to retain back .

Ερώτηση από hdd250 επί 2019-07-06 11:54:59

Punctule Maybe you can contact the banggood customer service team for help

2019-07-10 08:24:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: working supply voltage 110v or 220v

Ερώτηση από hdd250 επί 2019-06-06 09:52:28

Mobxweez Operating voltage: DC9-24V or AC 85-260V

2019-06-15 12:55:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)