Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it compatible with Nikon L 320

Ερώτηση από Ankush Khajuria επί 2018-10-05 06:40:34

oCEMEHo NO

2022-11-06 05:25:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what other motor upgrade can be used in the JJRC Q65 .... thanks Mike

Ερώτηση από Mike επί 2019-03-24 01:27:23

oCEMEHo 370

2022-04-08 10:26:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Compatible with nikon d5100?? Just answer yes or no

Ερώτηση από daroch06 επί 2018-07-17 08:52:27

oCEMEHo yes

2022-04-08 10:26:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: All models come with fabric hood? thankful.

Ερώτηση από ademarcambui επί 2019-03-17 09:59:08

oCEMEHo yes

2022-04-08 10:25:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: boa tarde tem 110volt ?

Ερώτηση από Leonardo Cestari Polonini επί 2017-12-08 03:13:17

oCEMEHo 220v

2022-03-12 03:15:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How many watts? Speed variation.

Ερώτηση από Andre DU Toit επί 2018-11-10 01:34:19

oCEMEHo 125w

2022-03-12 03:14:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can it will be delivered in the lockdown?

Ερώτηση από BG564861535 επί 2020-05-23 03:57:35

oCEMEHo Whynot

2022-02-23 04:20:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does it come with a battery

Ερώτηση από BG918143783 επί 2020-09-06 09:23:53

oCEMEHo Yes

2022-02-23 04:19:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: How well does work as a crawler?

Ερώτηση από BG561553883 επί 2020-04-29 07:32:59

oCEMEHo good

2022-02-23 04:19:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi how to avail snap-up deals? thank u.

Ερώτηση από clydehampas40 επί 2019-07-05 04:50:40

oCEMEHo Justwait for snap-up deal

2022-02-11 03:21:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can I clean my jap's eye with this?

Ερώτηση από iz2222 επί 2019-08-13 02:56:18

oCEMEHo Iguess it dangerous action )))

2022-02-11 03:21:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: incluye el techo de tela?

Ερώτηση από Carloslango επί 2020-12-11 09:03:53

oCEMEHo s,viene incluido

2022-02-11 03:20:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it possible to see the guts of the jeep

Ερώτηση από Bigbear74 επί 2019-08-31 10:13:20

oCEMEHo No,there is a battery under the hood

2022-01-26 03:25:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: serve em Xiaomi Mijia SJYT01FM 3 Axis Handheld Gimbal Stabilizer?

Ερώτηση από BG136364022 επί 2020-06-28 03:39:54

oCEMEHo notsure

2022-01-26 03:25:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can it hold projector?

Ερώτηση από BG151814383 επί 2021-01-16 12:43:00

oCEMEHo onlymini projector, weight less than 500g

2022-01-26 03:24:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: someone posted that the motor must be upgraded to go outside? Why?

Ερώτηση από Billc επί 2019-06-25 02:12:15

oCEMEHo onlyif you want to have wett runs

2022-01-19 03:13:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it fit to JJRC Q65 (Hontai) - jeep willys?

Ερώτηση από Dan επί 2020-12-03 08:45:20

oCEMEHo yes

2022-01-19 03:11:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi, it is included fabric hood as picture?

Ερώτηση από Alejandro Nestor Rozzi επί 2019-01-24 04:49:18

oCEMEHo yes

2022-01-12 07:30:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)