Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the maximum width of a spare battery?

Ερώτηση από BG441211411 επί 2021-08-22 12:55:37

TheAnimal Can't realy give you the right answer, but I've fitted a bigger one in the boat and it drove horrible!

2021-10-18 04:42:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: What is the wheelbase and track width?

Ερώτηση από stomperxj επί 2019-12-30 09:05:34

TheAnimal Can't not realy answer you Question, but I can tell you that the car is rubbish. Cheap Plastic and even cheaper other Components. Don't waist your money!

2021-10-18 04:39:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: a bateria dura até quando ?

Ερώτηση από BG542522193 επί 2021-05-24 12:31:22

TheAnimal Mit voll geladenem Akku beträgt die maximale Fahrzeit ca. 20 Minuten. Akkus sind problemlos und preiswert im www zu bekommen.

2021-10-18 04:27:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What is the wheel hex size?

Ερώτηση από BG035517183 επί 2021-07-20 07:15:28

TheAnimal There is no Hex at all. Wheels are fittet by normal skrew!

2021-09-06 02:13:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Whats the name of that battery plug

Ερώτηση από BG523717438 επί 2021-08-21 02:18:32

TheAnimal T-Plug, but be careful, can also be Tamiya Standard Plug.

2021-09-06 02:11:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How long is the connection wire?

Ερώτηση από dhompeschbroker επί 2021-07-04 05:25:19

TheAnimal About 50cm!

2021-09-06 02:09:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)