Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello people! Does this FC have an I2C bus?

Ερώτηση από karolvi επί 2021-08-14 08:52:51

TheSerGOgo Есть там I2C. Можно установить GPS с компасом и получить полноценный rth в inav

2021-11-29 11:34:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: spare arms? link?

Ερώτηση από makesomemore επί 2021-09-14 06:01:07

karolvi What do you want, what do you want, I'll give those.

2021-11-13 02:13:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)