Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is there an international or global version of this Camera?

Ερώτηση από BoharJoe επί 2020-06-11 02:28:47

msnk2msnk Hello,my camera got delivered just today and I got delivered Chinese version with Chinese wall plug adapter. App in your cell is however in english also so only problem I had was with entering verification digits that were pronounced by camera in Chinese (had to use google voice translator). After that I spotted no additional issues.

2020-07-07 02:50:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)