Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the charging voltage

Ερώτηση από shreevatsa bhat επί 2021-07-11 04:31:52

BG111554216 bien elle fait son travail

2021-10-03 04:59:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I use USB diffuser only for one flavour?

Ερώτηση από BG363218121 επί 2021-04-07 02:49:22

shreevatsa you can use other flavors

2021-09-03 12:12:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can these be used on plastics?

Ερώτηση από Nokota Silver επί 2017-11-23 12:03:10

shreevatsa not good for plastic

2021-09-03 12:11:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)

Ερ: I used 12v input but sound is very low volume is full how to get louder sound speaker is 3w x2

Ερώτηση από shreevatsa bhat επί 2018-10-26 11:45:06

moshair Use Audio Amplifier, in banggood there is cheap 15W audio amplifier.

2019-03-30 04:47:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)