Όλα τα μηνύματα

Ερ: output voltage AC or DC ?

Ερώτηση από BG444863902 επί 2021-11-26 12:07:31

stiggiman AC

2021-12-07 01:58:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: what are the dimensions?

Ερώτηση από spaceballl επί 2019-03-11 01:51:54

oiphy 9*23mm

2021-11-24 07:55:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How mach amp is need for 12v

Ερώτηση από sujaloggy επί 2020-03-04 12:13:56

oiphy UP to 5 amps, more is useless

2021-11-24 07:55:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Wil i get all the things in the picture?

Ερώτηση από BG411851417 επί 2021-01-16 09:49:09

oiphy Yes

2021-11-24 07:54:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

stiggiman solidcore

2021-11-17 06:40:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: can I connect it to a solar pannel for changing battery?

Ερώτηση από Biju Rappuzha επί 2021-11-13 07:22:49

stiggiman no

2021-11-17 06:39:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are the holes connected like a veroboard, and if so, which way?

Ερώτηση από Lars Kristian επί 2020-09-07 12:56:17

oiphy not connected

2021-11-09 11:09:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: I want to know this product, does it work on the 12 volt car or what?

Ερώτηση από BG264811952 επί 2020-05-25 07:18:45

oiphy yes it will. all speakers can be used in car or house,buildings and even planes ... regsdlesxs. only watch out for rain

2021-09-10 06:25:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)