Όλα τα μηνύματα

Ερ: any suggestions about shock absorber struts ??

Ερώτηση από DONJHO επί 2021-03-15 08:45:27

gk1975 Search for „oleo struts“ - and you will find something. Take care to select a fitting shaft dimension

2022-03-02 03:33:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: iis it compatible with DJI OSD

Ερώτηση από DONJHO επί 2020-11-26 07:55:55

Kali Das Yes, it is, I have lots working... But It doesn´t have the plastic plug in case you want to use the air unit without soldering. You can easily solder air unit or vista wires, using any free UART, it works great.

2022-01-09 11:23:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is it a brushed or brushless motor ??

Ερώτηση από DONJHO επί 2021-01-23 05:31:57

Louie brush

2021-05-31 02:18:12 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what is the purpose of the fourth cable (bind)... how do youbuse it??

Ερώτηση από DONJHO επί 2020-08-13 11:25:09

6voix c'est pour binder via un autre inter que le micro bouton qui est sur la carte. au cas où se bouton ne serai pas accessible, comme souvent sur no quad. très pratique

2021-05-30 06:32:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)