Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I view live video if I connect display via HDMI?

Ερώτηση από vl_ko επί 2020-10-10 05:57:39

Dm00 NO

2021-08-24 06:31:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can you bind a flysky fs-i6 resever ?

Ερώτηση από fpvDuck επί 2021-06-05 03:19:03

Dm00 Frsky D8, D16.

2021-08-08 05:02:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)