Όλα τα μηνύματα

Ερ: Where do I find another battery that fits this crawler?

Ερώτηση από BG171413534 επί 2022-10-03 09:17:46

ZimmoBig the battery is supposed to be non replaceable.

2022-10-28 02:45:10 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: are the tires soft or hard?

Ερώτηση από BG229154015 επί 2022-10-21 03:20:53

ZimmoBig hard plastic so the tyres slip allowing the car to drift

2022-10-28 02:44:47 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Bonjour , quel est la portée du mini talkie walkie en champs libre

Ερώτηση από BG323343322 επί 2022-08-29 04:32:22

ZimmoBig that is a nice document, however it does not answer the question at all. what is the range?

2022-10-28 02:44:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is the maximum take off weight?

Ερώτηση από ZimmoBig επί 2022-10-22 12:45:49

Quenelle around 1200-1300g

2022-10-25 04:34:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what transmitter protocol does it work off?

Ερώτηση από ZimmoBig επί 2021-09-02 09:25:46

AudiUrs420vturbo Wie kann ich meinen neuen c71 mit dem Sender von meinem c73 verbinden!? Bitte um hilfe! Danke🙏🏻

2022-08-16 02:23:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what waterproofing rating does the torch have?

Ερώτηση από ZimmoBig επί 2022-06-06 10:51:52

Thurloug Guffaw ixp6, can work with life-level liquid on the surface but can not work in water.

2022-07-04 04:13:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: are you able to get spare diff gears? preferably metal?

Ερώτηση από ZimmoBig επί 2021-09-29 06:23:24

BG373399152 Still waiting for it

2022-04-10 01:24:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What are the exact dimensions of the camera mount?

Ερώτηση από BG525125625 επί 2022-01-17 10:03:30

ZimmoBig normal size. its not a micro and its not the big camera size

2022-04-06 06:31:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: A 3115 motor will fit ok?

Ερώτηση από carli επί 2018-11-25 11:46:30

ZimmoBig what bolt pattern does your motor have? my motors are 16x16 and they fit fine

2022-04-06 06:28:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: it it compatible with flysky 4 channel (FS-i4) transmitter n receiver?

Ερώτηση από Kevin V επί 2018-06-01 06:44:11

ZimmoBig Yes, it will work. this item is just an esc. plug it into your receiver, and plug your 2s battery into the esc and you are done

2022-04-06 06:26:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (14)

Ερ: Do you sell the left handed version?

Ερώτηση από ZimmoBig επί 2019-08-27 09:18:44

BG431482214 What would a left hand version even look like, this is ambidextrous.

2021-12-03 12:45:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)

Karpo3 quite strong. havent updated firmware. only problem is flying on outdoors in wind. Its fun whoop, but not for freestylish shots for trust.

2022-02-06 03:32:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)