Όλα τα μηνύματα

Ερ: What the amps for the 22 awg. thanks lot.

Ερώτηση από Etienne Larché επί 2018-05-09 01:59:05

Francesco 8.75 A

2022-02-21 10:39:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: will this work with the pixhawk 2.1 FC?

Ερώτηση από robertp επί 2019-03-21 03:33:02

Francesco I don t now

2022-02-21 10:39:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi! I have the Radiomaster TX12 and the receiver doesn't bind. How can I do?

Ερώτηση από BG837938153 επί 2022-02-20 03:40:47

Francesco I don t now

2022-02-21 10:39:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Plugged directly with a 4S LiPo, how many mA does it has, in the 5V output?

Ερώτηση από vitorzone επί 2019-05-05 08:53:44

Francesco Yes but image is no good

2022-02-06 10:38:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: What is the Betaflight FC Target???

Ερώτηση από jrtrudel επί 2019-05-03 07:43:24

Francesco Furys40osd

2022-02-06 10:37:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Questa versione è globale?

Ερώτηση από BG813181184 επί 2021-04-18 03:30:16

Francesco Si è globale

2022-01-28 02:23:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does this phone work with the 3 network in Ireland

Ερώτηση από BG354017174 επί 2022-01-02 02:43:43

Francesco I do not

2022-01-28 02:23:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Will it work with BetaFPV Lite Radio 2?

Ερώτηση από alexshumilov επί 2020-08-13 09:49:35

Francesco No

2022-01-09 10:49:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How to switch from 16:9 to 4:3 ?

Ερώτηση από bassbeat επί 2019-02-27 04:30:16

Francesco No

2022-01-09 10:49:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: компас есть?

Ερώτηση από SergeyKess επί 2019-08-29 11:27:39

Francesco I don’t now

2022-01-01 08:05:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)