Όλα τα μηνύματα

Ερ: Quando será enviado?

Ερώτηση από Edifran επί 2019-12-17 09:42:10

Michelina77 as it is on stock again

2022-04-26 02:53:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: O produto é original?

Ερώτηση από BG232015563 επί 2022-02-24 05:05:10

Michelina77 yes, it is original

2022-04-26 02:51:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Hi seller, this headphones are over-ear or on-ear?

Ερώτηση από BG444816572 επί 2020-11-29 01:52:13

Michelina77 it is advertised as over-ear, but in reality is unfortunately on-ear... :(

2022-04-18 05:44:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)