Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi seller, this headphones are over-ear or on-ear?

Ερώτηση από BG444816572 επί 2020-11-29 01:52:13

Michelina77 it is advertised as over-ear, but in reality is unfortunately on-ear... :(

2022-04-18 05:44:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: ele é aprova da água?

Ερώτηση από Diangel επί 2022-04-08 12:13:39

Michelina77 waterproof and sweatproof.... it is in the description

2022-04-15 06:38:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How long does the battery endure?

Ερώτηση από panosath επί 2022-04-09 05:11:55

Michelina77 20-25 minutes

2022-04-15 06:36:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi! What size can it cut whitout the limit combs? Thanks!

Ερώτηση από Petiix επί 2022-04-03 03:29:32

Michelina77 close to 0mm.... but not like a blade

2022-04-03 02:56:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)